+389 2 2573 770
Пон - Пет: 08:00-16:00
ул.852, бр.62 (Нова Газела) Скопје

СОФТВЕРСКИ РЕШЕНИЈА

 • Изработува сеопфатни ИТ решенија кои го автоматизираат и помагаат секојдневното работење
 • Во процесот на развој на софтверот се следи итерактивен процес од анализа на барањата и предлагање на решенија, дизајн на решение кое ги задоволува потребите на барањата и претставува основа за имплеменирање на прототипови
 • Развој на софтвер за целокупно финансиско работење.
 • Развој на софтвер за целокупно материјално работење.
 • Развој на софтвер за планирање и управување со ресурси.
 • Развој на софтвер за пресметка на плати.
 • Развој на софтвер за автоматизирање и оптимизирање на бизнис процесите.
 • Дизајн и одржување на веб страни.

Последен успешно имплементиран проект – БОЛНИЧКИ ИНФОРМАЦИОНЕН СИСТЕМ
Моќен, но сепак едноставен програм за работа, изграден е според основните начела за добар профит : брзина, точност, ефективност, економичност

ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ БОЛНИЧКО РАБОТЕЊЕ
Влезни фактури Пациенти
Излезни фактури Лекување
Изводи Шалтер
Картички – Планирање ресурси
Каса Финансиски план
Материјално Човечки ресурси
Извештаи Сменско планирање
Книжење Плати
– Статистички податоци
– Системско подесување
СОФТВЕР И GIS СИСТЕМИ
РАБОТА СО МАПИ И РАЗВОЈ НА GIS ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
GIS
 • Изработување сеопфатни GIS решенија кои овозможуваат сеопфатно работење со геопросторни податоци
 • Софтверска алатка која овозможува да креирате, визуелизирате, испитувате и да ги анализирате геопросторните податоци
 • Изготвување и вршење на мерења на површина и растојание на објекти со користење на реални геопросторни мапи
 • Генерирање на извештаи и настани
 • Реално уредување на геопросторните податоци преку индивидуални кориснички интерфејси
 • Просторно уредување на објекти и податоци поврзани со база на податоци

Последни успешно имплементирани проекти – MKFFIS и GFIS ВЕБ БАЗИРАН СИСТЕМ
Моќна и едноставна софтверска алатка за управување и уредување на геопросторни податоци
Имплементирани функционалности

 • Панел за пребарување на историјата за шумски пожари
 • Локации на метеоролошки станици
 • Шумско стопански единици
 • Пребарување објекти во полигон
 • Штети од пожар
 • Карта на дневни настани
 • Мрежа на итни случаи
 • Мапа за проценка на ризик

Изработка на WEB страници
Последен успешно имплементиран проект – АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

 • Успешно е имплементирана WEB страната на Агенцијата за Аудио и Аудиовизуални Медиумски Услуги на македонски, англиски и албански јазик со можност за користење на лица со целосно или делумно оштетен вид со Responsive WEB design
 • Страната е прилагодена за користење на лицата со целосно или делумно оштетување на видот, со тоа што користи софтвер за читање кој ги следи WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) спецификациите
 • Лицата со делумно оштетен вид имаат можност за преглед на страната со accessibility алатки за зголемување на фонтот, контраст на бои пред се за користење на лицата со далтонизам и разбирлив фонт
 • Лицата со целосно оштетен вид имаат можност за преслушување на страната, односно содржини од страната со движење на таб тастер, на сите три јазика
Сподели на:
Facebook TwitterLinkedInPin It
 •   СЛЕДЕТЕ НЕ НА FACEBOOK

 •   ПРОИЗВОДИ

  производи