gsm gatewayGSM gateway уредите, слично како и FXS gateway, врши терминирање на SIP (VoIP) протоколот на GSM мрежата (мобилна телефонија).gsm gateway

Додавањето на ваков уред на вашата IP централа и поставување на корпоративна SIP картичка во неа, ќе овозможи бесплатна комуникација со сите вработени преку нивните мобилни телефони, каде и да се наоѓаат.

Со задоволство можеме да ви понудиме вакви уреди со една, две и четири канали, зависно од вашите потреби.

gsm gateway