Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

IP PBX Централи

IP PBX Централи

IP PBX централата е срцето на целиот телефонски систем и добавува функција на нумерирање и напредно рутирање на телефонските повици. Зависно од побарувањата од системот, стандардно нудиме две решенија:

И двете решенија се сместени во елегантни куќишта со можност за монтажа во 19ормар.

TBX-100 уредот е проектиран за системи со максимум 100 едновремени разговори, додека TXE-250 е проектиран за максимум 250 едновремени разговори. И двете решенија, покрај телефонија, интегрираат и други алтернативни комуникации, со што ја зголемуваат ефикасноста и продуктивноста на вашето бизнис окружување.

Во зависност од потребите на корисникот, вградуваме модул за интерконекција PSTN, ISDN BRI, ISDN PRI, Ethernet можно е и нивно комбинирање, а со дополнителен уред и GSM. Бројот на интерфејсите за интерконекција (Trank) е исто така променлив и зависи од потребите на корисникот и со тек на времето може да се надградува.

Типот и видот на екстензиите (внатрешните линии), исто така е модуларен, како со внатрешни картици така и со дополнителни уреди (FXO gateway).

Основни функционалности:

- Support for softphones - Consultation Hold

- Web interface Configuration - Unconditional Call Forwarding

- Virtual conference room - Attended Transfer

- Call Recording - No Answer Call Forwarding

- Least Cost Routing - Busy Call Forwarding

- Extension Roaming - Single-Line Extension

- PBX Interconnection - 3-way Calling

- Automatic Backup Restore - Incoming Call Screening

- CRM (Customer Relationship Management) - Outgoing Call Screening

- Advance Reports - Call Pickup

- Fax-to-email - Find-Me

- Caller ID - Automatic Redial

- Callback support - Do-not-disturb (DND)

- Call Parking - Message waiting (MWI)

- IVR - Call waiting indication

- Music on Hold - Call Parking

- Voicemail - Call Pickup

- Call Hold - Conferencing

- Unattended Transfer - DISA

- Unconditional Call Forwarding - ……и многу други......

Поради големиот број на различни конфигурации и функционалности кои можат да се имплементираат во вашиот комуникациски систем, консултирајте го нашиот стручен тим за изградба на оптимално решение.


ISO 9001:2008

Тринити Системи поседува сертификат ISO 9001:2008

Компанијата го штити сопственото име за кое веќе има стекнато кредибилитет, со цел истиот да го надоградува  повеќе

Корисници

Компании кои ги користат нашите услуги

Бројот на корисници говори за квалитетот на услугите кои ги нудиме. повеќе

Успешна соработка

Референци

  • Инсталација на GSM Базни станици за ВИП
  • Проектирање, Инсталација и Одржување на основната ... повеќе

Контакт

Ул. 852, бр. 62 (Нова газела)

1000 Скопје, Македонија

info@trinity-systems.com.mk

Тел: 02 2573 770

Факс: 02 2573 780