Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

FXO GATEWAY & FXS GATEWAY

FXO GATEWAY & FXS GATEWAY

FXО и FXS gateway, се портали за аналогни телефони, односно аналогни PSTN линии. Првите, FXO gateway, вршат терминација на аналогните телефони на Ethernet мрежата, односно овозможуваат поврзување на аналогни телефони на SIP линија. Вторите, FXS gateway, вршат терминација на PSTN линија (дојдовна линија од Телеком оператор) на Ethernet, односно овозможуваат формирање на интерконекција (Trank) на IP централата со аналогна линија.

Овие уреди се врзуваат со централата преку Ethernet мрежа, што овозможува флексибилност истите да не бидат во непосредна близина со самата централа за интерконекција. Доколку ваков уред се постави во оддалечена локација, истата преку Ethernet/Internet мрежата се врзува на IP PBX централата, така да оддалечената канцеларија може да зборува како во локал така и да има излез преку централната локација. Ова не е врзано со тоа каде се наоѓаат двете локации, ист град, иста држава, различни држави. Во случај доколку се во различни држави, Поставувањето на FXS gateway, во оддалечената локација би значело повици кон било кој телефон во таа држава без плаќање на интернационални сметки, што за некои бизнис окружувања би значело и значителна заштеда.

Нашата компанија нуди ваков тип на производи од компанијата Grandstream. Во нејзината производна програма се FXO и FXS уреди со различен број на порти (2, 4, 8, 16), како и уреди со мешани FXO и FXS порти. За конкретна ваша потреба, контактирајте го нашиот стручен тим.


ISO 9001:2008

Тринити Системи поседува сертификат ISO 9001:2008

Компанијата го штити сопственото име за кое веќе има стекнато кредибилитет, со цел истиот да го надоградува  повеќе

Корисници

Компании кои ги користат нашите услуги

Бројот на корисници говори за квалитетот на услугите кои ги нудиме. повеќе

Успешна соработка

Референци

  • Инсталација на GSM Базни станици за ВИП
  • Проектирање, Инсталација и Одржување на основната ... повеќе

Контакт

Ул. 852, бр. 62 (Нова газела)

1000 Скопје, Македонија

info@trinity-systems.com.mk

Тел: 02 2573 770

Факс: 02 2573 780