Видео

Видео презентации и информации Повеќе...

HomeНаши препораки

Наши препораки

  • Hurom HG-SBE06 соковник ("HU-600" slow juicer)
  • Дехидратор со 5 полици и потенциометар за температура
  • Дехидратор со 6-10 полици со тајмер и потенциометар за температура
  •  Дехидратор со 10 полици со тајмер и потенциометар за температура
  • Најнови модели на блендери по прв пат на нашиот пазар